VIII. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Figlhamru a Frendlu

2021-05-01 at 11:31

Dne 26. října začal padati na neumrzlou ještě půdu sníh, Sněžilo silně po tři dny. Spousty vlhkého sněhu zavalily pole a lesní stromy dosud vegetující,které neunesly této tíže. 27. října strhla se hrozná vánice. Z lesů ozývalo se příšerné skučení a praskání stromů, které se lámaly, kroutily, praskaly a vyvracely. Vlak zdejší […]

VII. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Najdek–Šlaghamry

2021-05-01 at 11:23

Dne 26. října začal padati na neumrzlou půdu mokrý sníh a na 28. října 1930 vyvrcholilo ve sněhovou vichřici, která natropila nedozírných škod na lesním majetku. Z okolních lesů, dosud majetkem velkostatku v Zámku Žďáře a ze soukromých lesů občanů Šlakhamerských, staly se během několika hodin, úplné hřbitovy. Statisíce m³ dřeva jest v polovici […]