Popular Tags:

II. Úzkokolejka Najdek–Račín: Technická zpráva

2021-04-30 at 21:00

Celkový průběh Lesní dráha probíhá výhradně na území velkostatku. Začáteční stanice leží asi 1,5 km severně od osady Dolní Hamry. Poblíž této stanice se bude dřevo ukládat a svážet na silnici, kterou velkostatek upravil až ku vlečce mezi km 29 3/5 státní dráhy Tišnov–Německý Brod. Spodní stavba Směrové poměry – nejmenší poloměr […]

I. Úzkokolejka Najdek–Račín: Žádost o povolení stavby dráhy

2021-04-29 at 00:20

Žádost o povolení stavby dráhy Sněhový polom z 28. října 1930 způsobil v lesích velkostatku žďárského velké škody odhadované nejméně na 500 000 m³ dříví z plochy 5 636 hektarů. Toto musí být rychle odvezeno a zpracováno. Pro odvoz takového množství dříví nestačí lesní cesty a je nutná výstavba dočasné lesní dráhy s parním pohonem. Pro lesní […]

První letoun ve Žďáře

2021-04-22 at 17:00

K pravděpodobně prvnímu přistání letadla ve Žďáře došlo 25.července 1920 v 11. hodin. Jaká to byla tehdy událost myslím dokonale ilustruje článek otištěný 30. července v Horáckých listech1 Horácké listy. Nové Město na Moravě: Alois Veselý, 1920, č. 31. Eroplán ve ŽďářeV neděli k 11. hodině dopoledne všechny kuchařky žďárské opouštěly se svými […]