Breguet 14 v roce 1923

2021-05-07 at 08:57

O přistání letounu Breguet 14 ve Žďáře svědčí dvě staré fotografie, zachycující letoun se skupinou dětí a dospělých. K přistání došlo pravděpodobně na louce nedaleko Starého Dvora. Na fotografiích není žádná poznámka o místě a čase pořízení. Takže jsem opět odkázán na logické úvahy, skládání střípků z dostupných informací a pomoc odborníků na historii nejen leteckou.

Základní myšlenku pro časové zařazení události vyslovili pánové Jan Kaše a Petr Lukeš, na základě praporového označení letadla, které se používalo v období prosinec 1921–1926. Rovněž dohledali v rozkazech 2. leteckého pluku z Olomouce záznam o přeletu letadla Breguet 14 Nº9117, ze Žďáru dne 22. července 1923 (datum není dobře čitelné).  V rozkaze č.  69 je uvedeno, že toho dne „odstartoval pilot rotmistr Stanislav Pilař a poručík Otakar Sekyra k pěchotnímu letu. Trval 175 minut.“ Týž den je záznam o stejné posádce s poznámkou: „přelet ze Žďáru 55 minut“. To lze chápat tak, že letadlo ve Žďáře přistálo a opět odstartovalo1E-mailová korespondence s Petrem Lukešem [online], 7. 3. 2008.

Dalším vodítkem je chybějící označení pluku na boku letadla. Od roku 1924 měly být označeny všechny letouny znakem přiděleným danému leteckému pluku2Stránky věnované čs. letectvu a letounům z období první republiky: kamuflování a označování letounů čs. letectva 1918-39 [online]. [citováno 07. 05. 2021]. Dostupný z WWW: <https:// http://www.vinar.cz/mitte/ obecne.htm>. Vzhledem k vegetaci a oblečení osob připadá tedy v úvahu pouze léto 1922 nebo 1923, což plně koresponduje s výše uvedeným rozkazem z roku 1923.

Pokud je výrobní číslo na boku letadla přečteno správně Nº9117, vzhledem ke kvalitě fotografie to není úplně jisté. Pak se jedná o pozorovací dvouplošník Breguet 14 A2 vyrobený v prosinci 1918 firmou Breguet ve Francii. Rozpětí křídel 14,36 m, délka 8,90 m. S motorem Renault a dvoulistou nestavitelnou vrtulí dosahoval maximální rychlosti 184 km/h, dostup 6 100 m a vytrvalost 2¾ hodiny3TOELLE, Alan D. Windsock Datafile Special: Breguet 14. Albatros Productions, Ltd.: 2003. ISBN 1-902207-61-0. Osud právě tohoto stroje velmi podrobně popsali ve svém článku v HPM 3/2008 Jan Kaše a Petr Lukeš.

Na první fotografii se poznal známý žďárský fotograf Vilém Frendl (1913–2007) a podle svých slov byl, třetím zleva sedícím chlapcem. Další osoby se zatím nepodařilo identifikovat. Stejná fotka je použita na zadní straně desek Žďárského uličníku I4LOPAUR, Miloslav. Žďárský uličník I. Žďár nad Sázavou: 2012.

V Kosinkově kronice je na straně 36 obrázek nápadně připomínající první fotografii. Údaje zde uvedené nejsou přesné ani časově ani místně. Autor zřejmě při psaní kroniky prolnul dvě přistání letadel, ale se špatným časovým určením obou případů5KOSINKA, Josef. Kosinkova žďárská kronika. Žďár nad Sázavou: 2007. ISBN 978-80-254-0692-2.

 • 1
  E-mailová korespondence s Petrem Lukešem [online], 7. 3. 2008
 • 2
  Stránky věnované čs. letectvu a letounům z období první republiky: kamuflování a označování letounů čs. letectva 1918-39 [online]. [citováno 07. 05. 2021]. Dostupný z WWW: <https:// http://www.vinar.cz/mitte/ obecne.htm>
 • 3
  TOELLE, Alan D. Windsock Datafile Special: Breguet 14. Albatros Productions, Ltd.: 2003. ISBN 1-902207-61-0
 • 4
  LOPAUR, Miloslav. Žďárský uličník I. Žďár nad Sázavou: 2012
 • 5
  KOSINKA, Josef. Kosinkova žďárská kronika. Žďár nad Sázavou: 2007. ISBN 978-80-254-0692-2