III. Úzkokolejka Najdek–Račín: Provozní řád

2021-04-30 at 21:05
 • Provoz a udržování lesní dráhy obstarává tento personál: vedoucí provozu, dozorce dráhy, strojvůdce, topič, vrchní brzdař a brzdaři.
 • Vedoucí provozu jest povinen dohlížeti na veškerý provoz; on jest představeným ostatního personálu.
 • Dozorce lesní dráhy jest povinen starati se o řádné udržování dráhy. Má alespoň dvakráte týdně (dle potřeby častěji) dráhu procházeti, na trati se neustále zdržovati a nedostatky neprodleně odstraniti.
 • Strojvůdci přináleží udržování a obsluha lokomotivy a vozíků, dále seřazení a vedení vlaků dle dispozic vedoucího provozu. Při seřazování vlaku je strojvůdci podřízen veškerý personál vlaku.
 • Jak prázdný, tak i naložený vlak může sestávati nejvýše z osmi dvojvozů.
 • Při gravitačních jízdách stojí na prvním voze ve směru jízdy spolehlivý, daleko znějící trubkou opatřený brzdař, kdežto na posledním voze stojí vrchní brzdař a řídí jízdu vlaku.
 • Vozy jsou tak seřazeny, aby brzdové plošiny dvou sousedních vozů na sebe přiléhaly, takže jeden brzdař může obsluhovat dvě brzdy. V každém vlaku musí být tolik brzd s obsluhou, že polovice všech os může býti brzděna.
 • Pokud jest vlak v pohybu, nesmí personál vlaku opustit svá místa, anebo dokonce pobíhati přes jedoucí vlak.
 • Provoz jest v letních měsících omezen na dobu denního světla. V zimě (od začátku října do konce dubna) na dobu od 5:00 do 19:00.
 • Signály personálu vlaku
  • utáhnout brzdy – krátké hvízdání třikráte rychle za sebou
  • uvolnit brzdy – delší zahvízdnutí, kterému následují dvě krátká
  • odjezd – dlouhé zatroubení nebo zahvízdání ústní trubkou nebo píšťalkou.
 • Pochůzkář má míti sebou klíč na šrouby, kladivo, rozchodku, návěstní praporek, píšťalku a za tmy lucernu.
 • Vytopený stroj nesmí býti ponechán bez dozoru.