VI. Úzkokolejka Najdek–Račín: Vozidla

2021-04-30 at 21:20

Pro zabezpečení provozu zakoupil velkostatek tři lokomotivy. Dvě z nich O&K 6030 a Krauss 5196 byly parní a jedna Montania L226 benzinová. Pro provoz na dráze Najdek–Račín byla určena lokomotiva Montania L226. Pro dráhu Městec–Cikháj lokomotiva O&K 6030. Lokomotiva Krauss 5196 měla sloužit jako záložní pro obě trati. Zpočátku byla na […]

V. Úzkokolejka Najdek–Račín: Stavby

2021-04-30 at 21:15

Pila Najdecká pila byla obdélníková stavba o rozměrech 13×26 m orientovaná ve směru sever–jih. Delší zeď pily na západní straně byla v délce 17 m zděná z cihel na šířku 0,6 m, jinak stěny tvořily zděné pilíře a úseky mezi nimi byly vyplněny povalem. Střecha byla sedlová s lepenkovou krytinou. Pila se skládala z podpilý zapuštěného […]

IV. Úzkokolejka Najdek–Račín: Trať

2021-04-30 at 21:10

Vedení trasy Začínajíc výhybnou a nákladištěm u pily Najdek prodloužení v opačném směru tupou kolejí 190 m dlouhou, pokračuje vlečka do km 0,0/1 a 0,2/3 kdež křižuje lesní cesty v úrovni a jde pak souběžně s lesní cestou do km 0,5 načež zatáčí vlevo do km 0,9 a pokračuje pravostranným obloukem R=60 m protínajíc v km 1,1/2 […]

III. Úzkokolejka Najdek–Račín: Provozní řád

2021-04-30 at 21:05

Provoz a udržování lesní dráhy obstarává tento personál: vedoucí provozu, dozorce dráhy, strojvůdce, topič, vrchní brzdař a brzdaři. Vedoucí provozu jest povinen dohlížeti na veškerý provoz; on jest představeným ostatního personálu. Dozorce lesní dráhy jest povinen starati se o řádné udržování dráhy. Má alespoň dvakráte týdně (dle potřeby častěji) dráhu […]

II. Úzkokolejka Najdek–Račín: Technická zpráva

2021-04-30 at 21:00

Celkový průběh Lesní dráha probíhá výhradně na území velkostatku. Začáteční stanice leží asi 1,5 km severně od osady Dolní Hamry. Poblíž této stanice se bude dřevo ukládat a svážet na silnici, kterou velkostatek upravil až ku vlečce mezi km 29 3/5 státní dráhy Tišnov–Německý Brod. Spodní stavba Směrové poměry – nejmenší poloměr […]

I. Úzkokolejka Najdek–Račín: Žádost o povolení stavby dráhy

2021-04-29 at 00:20

Žádost o povolení stavby dráhy Sněhový polom z 28. října 1930 způsobil v lesích velkostatku žďárského velké škody odhadované nejméně na 500 000 m³ dříví z plochy 5 636 hektarů. Toto musí být rychle odvezeno a zpracováno. Pro odvoz takového množství dříví nestačí lesní cesty a je nutná výstavba dočasné lesní dráhy s parním pohonem. Pro lesní […]

První letoun ve Žďáře

2021-04-22 at 17:00

K pravděpodobně prvnímu přistání letadla ve Žďáře došlo 25.července 1920 v 11. hodin. Jaká to byla tehdy událost myslím dokonale ilustruje článek otištěný 30. července v Horáckých listech1 Horácké listy. Nové Město na Moravě: Alois Veselý, 1920, č. 31. Eroplán ve ŽďářeV neděli k 11. hodině dopoledne všechny kuchařky žďárské opouštěly se svými […]