V. Úzkokolejka Najdek–Račín: Stavby

2021-04-30 at 21:15

Pila

Najdecká pila byla obdélníková stavba o rozměrech 13×26 m orientovaná ve směru sever–jih. Delší zeď pily na západní straně byla v délce 17 m zděná z cihel na šířku 0,6 m, jinak stěny tvořily zděné pilíře a úseky mezi nimi byly vyplněny povalem. Střecha byla sedlová s lepenkovou krytinou.

Základy pro katry, pily…

Pila se skládala z podpilý zapuštěného do terénu, kde byly vybetonovány základy pro katry, pily a transmisní ložiska, a hlavní místnosti. Podpilí mělo výšku 2,4 m a bylo přístupné rampovitým příchodem a dvěma dvoukřídlými vraty umístěnými na severní a jižní straně budovy. V hlavní místnosti nad podpilím, kam se chodilo po dřevěné rampě z jižní strany, byly umístěny dva katry, dvojokružní a kyvadlová pila. Hlavní místnost byla osvětlena okny, pila měla ovšem také elektrické osvětlení. Výška hlavní místnosti byla 3,65 m.

Ke zděné stěně přiléhala strojovna o rozměrech 17×5 m, výšce 3,5 m s cihlovou podlahou na úrovni podpilí. Na betonovém základu tu spočívala parní lokomobila od firmy Wolf Magdeburg, která byla hnací silou celého provozu.

Stavba pily byla povolena výměrem OkÚ Nové Město na Moravě z 2. října 1931, provoz byl zahájen v listopadu.

Skladiště benzínu

Ve vzdálenosti 50 m od výtopny v kilometru 0,332 trati bylo vybudováno skladiště benzínu pro lokomotivu Montania. Skladiště bylo zapuštěno 110 cm v zemi a opatřené prkenou nástavbou s dřevěným krytem opatřeným asfaltovou lepenkou. Půdorys skladiště byl 6×3 m a sloužilo k uskladnění 3 000 kg benzínu.

Ostatní stavby

Dům pro ubytování dělníků, domek pro strojníka, kantýna, dům s kanceláří pro správce provozu, výtopna, domek pro strojvůdce.