VI. Úzkokolejka Najdek–Račín: Vozidla

2021-04-30 at 21:20

Pro zabezpečení provozu zakoupil velkostatek tři lokomotivy. Dvě z nich O&K 6030 a Krauss 5196 byly parní a jedna Montania L226 benzinová. Pro provoz na dráze Najdek–Račín byla určena lokomotiva Montania L226. Pro dráhu Městec–Cikháj lokomotiva O&K 6030. Lokomotiva Krauss 5196 měla sloužit jako záložní pro obě trati.

Zpočátku byla na trati Najdek–Račín umístěna pouze benzinová lokomotiva Montania. V roce 1932 zajišťovaly provoz na úzkokolejce společně lokomotivy Montania a Krauss 5196. Na konci roku 1932 došlo opět ke změně a provoz byl zajišťován lokomotivami Montania a O&K 6030. Toto rozmístění lokomotiv pak zůstalo zachováno až do konce provozu lesní drážky.

Lokomotiva Montania L226

2/2 spřažená lokomotiva Montania L226 číslo 2207 s ležatým benzinovým motorem, vyrobená firmou Orenstein & Koppel v roce 1926. Maximální rychlost 9 km/h, výkon 30 koňských sil, kolový tlak 2,05 t. Přenos síly od hlavní zalomené hřídele byl zajištěn čelním ozubeným převodem o dvou rychlostech a výsuvnou spojkou pro oba směry jízdy na hnací nápravu, která byla ojnicemi spojena s druhou nápravou. Benzín pro pohon stroje byl uložen v železné nádrži o obsahu 80 l umístěné nad hnací hřídelí. Stroj byl opatřen regulátorem rychlosti. Provozní váha lokomotivy byla 8 t, hmotnost prázdného stroje 7,7 t, vzdálenost os 1050 mm. Stroj byl opatřen vřetenovou ruční brzdou působící na všechna čtyři kola obou hnacích náprav. Spotřeba benzínu 4,7 kg na hodinu

Lokomotiva Montania L226

Řízením lokomotivy byl pověřen Jan Valenta vyučený strojnímu zámečnictví se šoférskou zkouškou. Řidič byl ženatý a bylo mu 25 let.

Lokomotiva O&K 6030

Třínápravová parní lokomotiva vyrobená firmou Orenstein & Koppel roku 1913. Výkon 50 koňských sil. Hmotnost prázdného stroje 8 t, služební hmotnost 9,8 t. Maximální rychlost 14 km/h. Délka 5,7 m, šířka 1,75 m a výška 2,96 m. Nádrž pro vodu o objemu 0,8 m³ a pro uhlí o objemu 0,9 m³.

Lokomotiva Krauss 5196

Parní dvounápravová lokomotiva vyrobena firmou Krauss&Co. v Linci roku 1905 nesla jméno Ilonka. Výkon 35 koňských sil. Hmotnost prázdného stroje 6 t, služební hmotnost 7 t. Maximální rychlost 9 km/h. Délka 4,35 m, šířka 1,73 m a výška 1,8 m. Průměr kol 560 mm. Nádrž pro vodu o objemu 0,5 m³ a pro uhlí o objemu 0,4 m³. Lokomotiva byla opatřena ruční pákovou brzdou působící dvěma čelistmi na hnací kola. Součástí výbavy byla zařízení na sypání písku na koleje umístěná na obou stranách stroje.

Vozy

Pro nakládání dříví sloužily železné podvozky o nosnosti 8 t na soupravu v počtu 52 kusů, z toho s brzdou 26. Váha podvozku s brzdou byla 0,4 t bez brzdy 0,29 t. Vozíky měly délku 2,2 m, šířku 2,0 m a pevný rozvor 0,8 m, byly opatřeny otáčivými klanicemi (opleny).

Dále byl opatřen jeden vozík se sedadly pro dopravu služebního personálu a dělníků.