VIII. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Figlhamru a Frendlu

2021-05-01 at 11:31

Dne 26. října začal padati na neumrzlou ještě půdu sníh, Sněžilo silně po tři dny. Spousty vlhkého sněhu zavalily pole a lesní stromy dosud vegetující,které neunesly této tíže. 27. října strhla se hrozná vánice. Z lesů ozývalo se příšerné skučení a praskání stromů, které se lámaly, kroutily, praskaly a vyvracely. Vlak zdejší dráhy stěží dostal se od Německého Brodu do Žďáru a pak zastaven byl na tři dny úplně provoz. Po utišení sněhové bouře, vypadalo to v lese hrozně. Na zemi změť stromů, přes níž nebylo možno přejíti. Dle odhadu způsobila sněhová bouře v lese na 50-80 % škody.

Na sdělání polomového dřeva pozval si velkostatek Zámek Žďár, jemuž lesy v okolí patří, Slováky a Rusíny, kteří bydleli v lesních boudách narychlo z klád a prken zrobených. Stály dvě u Kamenného potoka a dvě u studny. Zdejší lidé byli rovněž po celou zimu v lese zaměstnáni.

Na pozemku 136/1 u železniční trati pro usnadnění odvozu kalamitního dřeva stavěl velkostatek Zámek Žďár výhybku. Pracovalo se na ní v měsících dubnu, květnu a červnu kdy byla dokončena. Bylo tam průměrně 20 lidí. Na podzim byl při výhybce postaven domek pro hlídače a kancelář. V měsících květnu, červnu a červenci opravoval velkostatek Zámek Žďár cestu vedoucí z Roudně parcela 296/1, 296/2 a 306. Na stavbě cesty zaměstnáno bylo průměrně 30–40 lidí z Hamrů a okolí a byla upravena od výhybky přes vesnici až do lesa Roudně. Stavbu prováděl podnikatel Gustav Vaněk z Rudic.

V lese zvaném Roudně ležícím už na katastrálním území Zámek Žďár postavena byla velkostatkem lesní úzkokolejná dráha, která vede lesem až k rybníku Dářku asi 10 km.

Na podzim 1931 byla v lese Roudni postavena Povážskou dřevařskou společností parní pila. Současně bylo postaveno v blízkosti pily šest obytných domků dřevěných, kantina a výtopna pro parní stroj úzkokolejné dráhy.

Dne 4. května 1932 nechal velkostatek Zámek Žďár pálit v lese u Babína dřevěné uhlí na zkoušku, protože dříví z polomu v lese hnilo. Byl však vypálen pouze jeden milíř asi 35 m³ a bylo toho necháno, jelikož se to nepovedlo.

Dne 12. února 1933 při práci na pile v Roudni uřízla okružní pila 19. letému Stanislavovi Vytlačilovi z Dolních Hamrů 64 pravou ruku v zápěstí. Byl odvezen do nemocnice v Německém Brodě.

Dne 17. července byl zabit na úzkokolejné dráze v lese vedoucí z Roudně k Dářku strojvůdce Budínský z Německého Brodu. Lokomotiva narazila na naložený vůz s dlouhým dřívím stojícím na kolejích a jeden kus dřeva strojvůdce prorazil. Lokomotiva byla rozbita.

V roce 1934 je polomové dříví již zpracováno. Na rampě kde dříve pracovalo 30–40 lidí, je jich zaměstnáno 5–6.