X. Úzkokolejka Najdek–Račín: Mapa

2021-05-09 at 17:18

Záznam trasy jsem pořídil za pomoci GPS přístroje Garmin Oregon. V některých místech došlo k překrytí drážního tělesa asfaltovou lesní silnicí. Dá se však předpokládat, že tato kopíruje původní trasu úzkokolejky. Ukončení železničky v blízkosti rybníku Velké Dářko je nejisté. Existuje několik variant projektu a nepodařilo se mi zjistit, která z nich byla v tomto prostoru realizována. Případné stopy v terénu jsou nezřetelné.

Výškový profil vytvořen s pomocí aplikace GPS Visualizer.