IV. Letecký den 1934: Památník sboru hasičů

2021-05-15 at 20:31

Rovněž žďárští hasiči se ve svém Památníku1Památník sboru dobrovolných hasičů Města Žďáru 1878-1938, starna 25 zmínili o vydařeném leteckém dnu, který se zde v létě roku 1934 konal. Použitý obrázek je opět pouze pro ilustraci toho, co mohli účastníci vyhlídkových letů v okolí Žďáru vidět2Historické fotografie http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17100.

Masarykova letecká liga v Olomouci uspořádala s městskou radou Města Žďáru ve dnech 11. a 12. srpna skvělý letecký den. Pořádány lety s obecenstvem nad městem, kterého se též zúčastnil okresní hejtman Al. Dworzak.

Za pěkného počasí překvapil svými akrobatickými výkony pilot Chovanec, který provedl nad letištěm velice zdařilý let na bezmotorovém letounu. Diváky uváděl v úžas pilot Sedláček, který předvedl krkolomnou akrobacii na stíhacím letounu. Před programem a po něm zúčastnilo se obecenstvo letu nad Žďárem. Tři letadla stále ve vzduchu a nestačila zdolati chuť našeho obecenstva létati.

Celý podnik po stránce technické řídil sympatický kapitán letec Riegler od leteckého pluku č. 2 Olomouc. Organisaci podniku vedl obecní tajemník J. Laifer. Pořadatelskou službu pak náčelník místního sboru Al. Göttler; letecký den zůstane ve Žďáře všem jistě dlouho v živé paměti.

  • 1
    Památník sboru dobrovolných hasičů Města Žďáru 1878-1938, starna 25
  • 2
    Historické fotografie http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17100