Breguet 14 v roce 1923

2021-05-07 at 08:57

O přistání letounu Breguet 14 ve Žďáře svědčí dvě staré fotografie, zachycující letoun se skupinou dětí a dospělých. K přistání došlo pravděpodobně na louce nedaleko Starého Dvora. Na fotografiích není žádná poznámka o místě a čase pořízení. Takže jsem opět odkázán na logické úvahy, skládání střípků z dostupných informací a pomoc odborníků […]

IX. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Račína 1931–1961

2021-05-01 at 11:39

Dne 26.října 1930 večer dostavilo se po pěkném sobotním dni silné ochlazení a dostavila se sněhová bouře. Sníh se silně věšel na stromy, což podporovalo i velké množství šišek. V neděli odpoledne, v pondělí a v úterý silně sněžilo neustále. Z lesů ozýval se neustálý rachot lámajících se stromů. Silnice a cesty byly na […]

VIII. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Figlhamru a Frendlu

2021-05-01 at 11:31

Dne 26. října začal padati na neumrzlou ještě půdu sníh, Sněžilo silně po tři dny. Spousty vlhkého sněhu zavalily pole a lesní stromy dosud vegetující,které neunesly této tíže. 27. října strhla se hrozná vánice. Z lesů ozývalo se příšerné skučení a praskání stromů, které se lámaly, kroutily, praskaly a vyvracely. Vlak zdejší […]

VII. Úzkokolejka Najdek–Račín: Pamětní kniha obce Najdek–Šlaghamry

2021-05-01 at 11:23

Dne 26. října začal padati na neumrzlou půdu mokrý sníh a na 28. října 1930 vyvrcholilo ve sněhovou vichřici, která natropila nedozírných škod na lesním majetku. Z okolních lesů, dosud majetkem velkostatku v Zámku Žďáře a ze soukromých lesů občanů Šlakhamerských, staly se během několika hodin, úplné hřbitovy. Statisíce m³ dřeva jest v polovici […]

VI. Úzkokolejka Najdek–Račín: Vozidla

2021-04-30 at 21:20

Pro zabezpečení provozu zakoupil velkostatek tři lokomotivy. Dvě z nich O&K 6030 a Krauss 5196 byly parní a jedna Montania L226 benzinová. Pro provoz na dráze Najdek–Račín byla určena lokomotiva Montania L226. Pro dráhu Městec–Cikháj lokomotiva O&K 6030. Lokomotiva Krauss 5196 měla sloužit jako záložní pro obě trati. Zpočátku byla na […]

V. Úzkokolejka Najdek–Račín: Stavby

2021-04-30 at 21:15

Pila Najdecká pila byla obdélníková stavba o rozměrech 13×26 m orientovaná ve směru sever–jih. Delší zeď pily na západní straně byla v délce 17 m zděná z cihel na šířku 0,6 m, jinak stěny tvořily zděné pilíře a úseky mezi nimi byly vyplněny povalem. Střecha byla sedlová s lepenkovou krytinou. Pila se skládala z podpilý zapuštěného […]

IV. Úzkokolejka Najdek–Račín: Trať

2021-04-30 at 21:10

Vedení trasy Začínajíc výhybnou a nákladištěm u pily Najdek prodloužení v opačném směru tupou kolejí 190 m dlouhou, pokračuje vlečka do km 0,0/1 a 0,2/3 kdež křižuje lesní cesty v úrovni a jde pak souběžně s lesní cestou do km 0,5 načež zatáčí vlevo do km 0,9 a pokračuje pravostranným obloukem R=60 m protínajíc v km 1,1/2 […]

III. Úzkokolejka Najdek–Račín: Provozní řád

2021-04-30 at 21:05

Provoz a udržování lesní dráhy obstarává tento personál: vedoucí provozu, dozorce dráhy, strojvůdce, topič, vrchní brzdař a brzdaři. Vedoucí provozu jest povinen dohlížeti na veškerý provoz; on jest představeným ostatního personálu. Dozorce lesní dráhy jest povinen starati se o řádné udržování dráhy. Má alespoň dvakráte týdně (dle potřeby častěji) dráhu […]

II. Úzkokolejka Najdek–Račín: Technická zpráva

2021-04-30 at 21:00

Celkový průběh Lesní dráha probíhá výhradně na území velkostatku. Začáteční stanice leží asi 1,5 km severně od osady Dolní Hamry. Poblíž této stanice se bude dřevo ukládat a svážet na silnici, kterou velkostatek upravil až ku vlečce mezi km 29 3/5 státní dráhy Tišnov–Německý Brod. Spodní stavba Směrové poměry – nejmenší poloměr […]

I. Úzkokolejka Najdek–Račín: Žádost o povolení stavby dráhy

2021-04-29 at 00:20

Žádost o povolení stavby dráhy Sněhový polom z 28. října 1930 způsobil v lesích velkostatku žďárského velké škody odhadované nejméně na 500 000 m³ dříví z plochy 5 636 hektarů. Toto musí být rychle odvezeno a zpracováno. Pro odvoz takového množství dříví nestačí lesní cesty a je nutná výstavba dočasné lesní dráhy s parním pohonem. Pro lesní […]